Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

- Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Wioletta Mikołajczak Kurów 41, 72-001 Kołbaskowo.

- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – info@akokokids.com

- Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia w sklepie internetowym www.akokokids.com - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- Wymagane dane są konieczne do: złożenia zamówienia, wystawienia dokumentów księgowych, realizacji dostawy przez zewnętrzną firmę transportową.

- Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług np. Firmy kurierskie.

- Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 15 lat.

- Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Dostęp do swoich danych osobowych można uzyskać klikając w link "Moje dane osobowe" który znajduje się w zakładce " Moje konto"

- Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.